พูดมามากว่า ท่าน Lord ดำๆในรูป ที่เมียอยู่มาจนแก่มRead More →

น่าฟังเพราะจะรักษาโรคต่างๆได้ และสามารถแฝงเป็นอาวุRead More →

ทำไมฝรั่งต้องปลูกฝังเด็กไทย เรื่อง LGBTQ+ ก็เพราะยRead More →

ทุนยิว BlackRock ใหญ่ที่สุดของโลก จี้เข้ามาที่กสิกRead More →

ควรศึกษาให้เข้าใจว่า mRNA นั้นมันคืออะไร มันคือรหัRead More →

Sticky

แต่ท่าน Lord ก็คงเป็นได้แค่ ท่าน Lord Vader ของ StRead More →