ทุนยิว BlackRock ใหญ่ที่สุดของโลก จี้เข้ามาที่กสิกRead More →

Sticky

แต่ท่าน Lord ก็คงเป็นได้แค่ ท่าน Lord Vader ของ StRead More →

ขำว่ะ ท่าน Lord สมกับเป็นท่าน Lord Vader ของจักรพรRead More →

น่ากลัวต้องย้ายธนาคารซะแล้ว ขึ้นระบบแบบฝรั่งควบคุมRead More →

ท่าน Lord นะท่าน Lord ท่าน Lord จะครองจักรวาลให้ พRead More →

หลังสงครามใหญ่ AI คงจะช่วยสร้าง Metaverse + แว่นเลRead More →

จริงๆฝรั่งก็เก็บข้อมูลทำระบบควบคุมแบบเบ็ดเสร็จหลังRead More →

247,236 views Jul 9, 2023 #genshinimpact➤ โหลด GenRead More →

เรื่อง AI และ Poker พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะRead More →