พูดมามากว่า ท่าน Lord ดำๆในรูป ที่เมียอยู่มาจนแก่มRead More →

น่าฟังเพราะจะรักษาโรคต่างๆได้ และสามารถแฝงเป็นอาวุRead More →

ทุนยิว BlackRock ใหญ่ที่สุดของโลก จี้เข้ามาที่กสิกRead More →

ควรศึกษาให้เข้าใจว่า mRNA นั้นมันคืออะไร มันคือรหัRead More →

Sticky

แต่ท่าน Lord ก็คงเป็นได้แค่ ท่าน Lord Vader ของ StRead More →

ไม่กี่ปีก่อน เราบอกว่า AI คงจะอีกนาน ดูอันนี้ FaceRead More →

ท่าน Lord เตรียม Reset โลกใหม่หลังสงคราม เพื่อความRead More →

ขำว่ะ ท่าน Lord สมกับเป็นท่าน Lord Vader ของจักรพรRead More →

น่ากลัวต้องย้ายธนาคารซะแล้ว ขึ้นระบบแบบฝรั่งควบคุมRead More →