หลังสงครามใหญ่ AI คงจะช่วยสร้าง Metaverse + แว่นเลRead More →

เด็กเอ๋ย เจ้าไม่เข้าใจโลกที่แท้จริง ความไม่เท่าเทีRead More →

ทางออกของสหรัฐ ทางเดียว คือ สงครามใหญ่ จีน รัสเซียRead More →

จริงๆฝรั่งก็เก็บข้อมูลทำระบบควบคุมแบบเบ็ดเสร็จหลังRead More →

247,236 views Jul 9, 2023 #genshinimpact➤ โหลด GenRead More →