ท่าน Lord นะท่าน Lord ท่าน Lord จะครองจักรวาลให้ พRead More →

หลังสงครามใหญ่ AI คงจะช่วยสร้าง Metaverse + แว่นเลRead More →

เด็กเอ๋ย เจ้าไม่เข้าใจโลกที่แท้จริง ความไม่เท่าเทีRead More →

ทางออกของสหรัฐ ทางเดียว คือ สงครามใหญ่ จีน รัสเซียRead More →

247,236 views Jul 9, 2023 #genshinimpact➤ โหลด GenRead More →