ว่าเข้าไปนั่น บอกยุคพวกยุโรปยึดครองอเมริกา ทำให้มีRead More →

ทุนยิว BlackRock ใหญ่ที่สุดของโลก จี้เข้ามาที่กสิกRead More →

จอห์น โจเซฟ เมียร์สไฮเมอร์ (/ˈmərʃaɪmər/; เกิดวันทRead More →

ขำว่ะ ท่าน Lord สมกับเป็นท่าน Lord Vader ของจักรพรRead More →

น่ากลัวต้องย้ายธนาคารซะแล้ว ขึ้นระบบแบบฝรั่งควบคุมRead More →

ท่าน Lord นะท่าน Lord ท่าน Lord จะครองจักรวาลให้ พRead More →