ฝรั่งแอบเก็บข้อมูลเสียง รู้ทุกอย่าง ทุกคนในบ้าน ถ้าอยากใช้ต้องหาพวกที่ไม่ต่อ Cloud ไม่ต่อเน็ต

จริงๆฝรั่งก็เก็บข้อมูลทำระบบควบคุมแบบเบ็ดเสร็จหลังสงครามใหญ่ เพื่อควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จด้วย AI รู้ทุกอย่าง มีทั้งข้อมูล Chat ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ วีดีโอ ข้อมูล DNA ตามโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการแยกแยะว่านี่ฝรั่ง นี่ไม่ใช่ฝรั่ง เตรียมฝังชิปลงในหัวสมอง เผื่อบังคับให้ปวดหัว ตัดต่อยีนส์เพื่อสร้างนิสัย และความรู้จักที่ต่ำที่สูง สีผิว ฯลฯ ท่าน Lord ก็คิดเรื่องนี้เหมือนกัน เพื่อให้สงครามแบบ Oppenheimer เป็นสงครามครั้งสุดท้าย เพราะหลังจากสงครามใหญ่เราจะควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ แบบ The Matrix ในหนัง

ใส่ความเห็น