ถ้าไม่อยากเกี่ยวกับอาวุธโดยตรง ก็ต้องลาออก

ก็อาจจะเป็นเพราะ Pantagon และ DARPA เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำอาวุธ Microsoft ก็ร่วมไปแล้ว อาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่เมียท่าน Lord Vador ขอหย่า ทั้งๆที่อยู่กันมาจนแก่ เมื่อข่าวหนาหูเรื่อง Event 201 เลยซักถามไปมาพบความจริง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft เข้าไปร่วมกับการ… คือการทำสงคราม และการทหาร เมียท่าน Lord เป็นคาธอลิก รับไม่ได้แน่นอน ดังนั้นต้องหย่า เจ้าพ่อ AI ของ Google ก็เช่นกัน ถ้าผู้สนับสนุนจะเป็นหน่วยงานสงคราม ขอลาออกดีกว่า อย่าลืม Death Star Cloud ด้วยต่อไปคือ Skynet และ The Matrix ในหนังทั้งสองเรื่อง มันกำลังมาหลังสงครามโลกใหม่ เพื่อ Reset ระบบ และการครอบครองโลก และระบบทาสใหม่ ในระบบล่าอาณานิคม ที่แต่ก่อนฝรั่งคิดค้นปืน แล้วมาล่าพวกตะวันออก คราวนี้อาวุธใหม่คือ AI และอาหารของ AI คือข้อมูล เราควรหวงแหนข้อมูล เหมือนหวงเงินไม่อยากให้พวก Call Center มาล้วงถึงในห้องนอน รู้ทุกอย่าง

ใส่ความเห็น