ถ้าจะปกครองโลก ควรปรับเปลี่ยนยีนส์ และสร้างระบบวรรRead More →

ทวีสุข ธรรมศักดิ์ (Facebook) 15 ชม.  ·&nRead More →

เมื่อหลายวันก่อนพูดบ่อยๆว่า AI ต้องการข้อมูลใหม่ตลRead More →

Read More →