ทำไมฝรั่งต้องปลูกฝังเด็กไทย เรื่อง LGBTQ+ ก็เพราะยRead More →

Sticky

แต่ท่าน Lord ก็คงเป็นได้แค่ ท่าน Lord Vader ของ StRead More →

ถ้าจะปกครองโลก ควรปรับเปลี่ยนยีนส์ และสร้างระบบวรรRead More →

ทวีสุข ธรรมศักดิ์ (Facebook) 15 ชม.  ·&nRead More →

เมื่อหลายวันก่อนพูดบ่อยๆว่า AI ต้องการข้อมูลใหม่ตลRead More →

Read More →