ฟังช่วงหลัง อีกวิทยากรหนึ่ง วิเคราะห์ได้ดีมากว่า ทRead More →

ทวีสุข ธรรมศักดิ์ (Facebook) 15 ชม.  ·&nRead More →

ในขณะที่เทคโนโลยี ก็ต้องเกิดและดำเนินไป วิธีการเป็Read More →

ตอนนี้พวกเขียนโปรแกรม Ru$t (เปลี่ยน $) เป็นตัวอักษRead More →

Pandora’s Box (ตำนาน): ในตำนานกรีก Pandora เRead More →

เมื่อหลายวันก่อนพูดบ่อยๆว่า AI ต้องการข้อมูลใหม่ตลRead More →