เรื่อง AI และ Poker พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะRead More →

ถ้าจะปกครองโลก ควรปรับเปลี่ยนยีนส์ และสร้างระบบวรรRead More →

มองดูระบบเศรษฐกิจโลก ในมือ City of Shylock ก็คือกาRead More →

Pandora’s Box (ตำนาน): ในตำนานกรีก Pandora เRead More →