ทำไมฝรั่งต้องปลูกฝังเด็กไทย เรื่อง LGBTQ+ ก็เพราะยRead More →

ท่าน Lord นะท่าน Lord ท่าน Lord จะครองจักรวาลให้ พRead More →

เรื่อง AI และ Poker พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะRead More →

ถ้าจะปกครองโลก ควรปรับเปลี่ยนยีนส์ และสร้างระบบวรรRead More →

มองดูระบบเศรษฐกิจโลก ในมือ City of Shylock ก็คือกาRead More →