ติดตามการครองโลกของฝรั่งและยิว

น่าฟังเพราะจะรักษาโรคต่างๆได้ และสามารถแฝงเป็นอาวุธควบคุมสิ่งต่างๆได้ สามารถทำอาวุธเฉพาะเผ่าพันธุ์ได้ ก็เมื่อคนไม่มีศีลธรรม สนแต่ความเจริญ กิเลส ก็ไม่ได้ถูกข่ม มีแต่เงิน ประโยชน์ ย่อมคาดหวังได้ว่า โลกจะมีอะไรมากกว่ากัน

แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นแค่สัตว์เลี้ยงของคนฉลาด และไม่มีศีลธรรม คนส่วนใหญ่ก็อาจเป็น เป็ด ไก่ วัว ควาย ห่าน เลี้ยงไว้กินนม กินเนื้อ กินไข่ จะจัดให้พันธุ์ดีให้ผลผลิตสูง หรือข่มยีนส์ที่ไม่จงรักภักดี อาจศึกษาลักษณะยีนส์สุนัขที่มีความจงรักภักดี แล้วดำเนินการสร้างพันธุ์ โดยมีใน mRNA บ้าง ในอาหารตัดต่อพันธุกรรมบ้าง (ถ้าผลปรากฎ ถูกจับได้ ก็อ้างว่าไม่รู้ หรือ AI เป็นคนคิดบ้าง) หรือชุดคิดที่ทำมาแฝงการตัดต่อพันธุกรรม สำหรับ LGBTQ+ ในอนาคตบ้าง

ในวีดีโอก็พูดว่า การจัดทางจิตวิทยา หรือจัดสภาพแวดล้อมเมื่อมีพันธุ์นั้นปรากฎแล้ว มีความจำเป็น หมายความว่า ต้องมีการใช้เกมส์บ้าง การโฆษณาบ้าง การใช้ Social Media ด้วย AI ปั่นบ้าง การสร้างค่านิยมในเด็ก และสังคม เพื่อให้ยีนส์ที่กำหนดไว้ให้ผล กระตุ้น เจริญ หรือทำงาน ถ้าเราจัดยีนส์ เช่นเป็นนักวอลเล่ย์บอล หรือนักดนตรีไว้แล้ว แต่ไม่ได้มีการปั่น จัดสภาพแวดล้อม ยีนส์นั้นก็แฝงอยู่ แต่ไม่มีสภาพแวดล้อมให้ทำงาน

ต่อไปเด็กจะตรวจ DNA แบบฉีดวัคซีน ตั้งแต่เกิด แล้วเอาเข้าฐานข้อมูล ที่ต่อ Cloud ของ Microsoft ซึ่งปัจจุบัน Microsoft ก็มีท่อใหญ่ต่อไปยังกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ดังนั้นจะสามารถรู้ข้อมูลแบบเวลาจริงของ สาธารณสุข DNA ประชากร หน่วยราชการ ธุรกิจ บ้านเรือน ลูกชาย ลูกสาว ในห้องนอน เสียง ภาพ หน้า AI แบบ Realtime (เวลาจริง) ทำให้ควบคุมโลกได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต้องหลังชนะสงครามโลกครั้งที่สาม แล้วเข้าไปจัดระเบียบ แบบตอนชนะสงครามโลกครั้งที่สอง จัดระเบียบญี่ปุ่นเป็นตัน

ใส่ความเห็น