อ่านจิตใจ เพื่อควบคุมโลกอย่างสมบูรณ์ ตามแผน 200 ปี (New World Order)

ไม่กี่ปีก่อน เราบอกว่า AI คงจะอีกนาน ดูอันนี้ Facebook (Meta) กำลังจะอ่านสมองจากแว่นสวมหัวของ Meta ซึ่งจะใช้ AI แปลสัญญาณของสมอง เช่นเราดูแมว AI ก็จะแปลสัญญาณสมองว่าเป็นแมว ที่เรากำลังมอง เรียกว่า “ไม่ได้เจาะไปห้องนอน” รู้ทุกอย่างในห้องนอน ฝรั่งไม่เคยหยุด เขาจะเห็นเข้าไปในสมอง ในฝันของเรา หรือรู้ว่าเรามอง หรือคิดอย่างไร กับผู้ชาย หรือผู้หญิงที่เราเห็น เรียกว่า “ฝรั่งรู้ทุกอย่าง แม้ในความคิด หรือฝัน”

น่ากลัวไหม มันเริ่มมาแล้ว จะมาหลังสงครามใหญ่ ที่ฝรั่งและยิว ชนะสงคราม โดยมีท่าน Lord กับ ท่าน Meta เป็นผู้ครองโลกให้ยิว แต่ Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook และ Meta ก็เป็นยิว สอดคล้อง ถึงแม้ท่าน Lord จะไม่ใช่ยิว แต่นิสัย และความประพฤติใช้ได้ สุดยอด

คราวนี้สงครามนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้น สมองของมนุษย์ ที่ไม่ใช่ยิว หรือคนทั้งโลก โดยเฉพาะเด็กไทย ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับ สร้างสถานการณ์ และสั่งให้หันซ้าย หันขวา ได้อย่างสมบูรณ์

ตามแผนการ 200 ปี ของ Zionist , Freemason และ Illuminati ที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในยุดนี้

ใส่ความเห็น