เตรียมสู่ความเป็นพระเจ้า หลังสงครามใหญ่

ChatGPT กำลังจะออก Code Interpreter หมายความว่าอะไร หมายความว่า เราสามารถเอาโปรแกรมมาวิ่งบน ChatGPT ได้ เช่น ภาษา Python แล้วให้มันประสานเป็นเนื้อเดียวกับ ChatGPT มันก็จะทำให้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม และเอาความรู้เพิ่มเติมจาก Algorithm ของคนทั่วโลก เข้าระบบฐานข้อมูล AI ต่อไป ทำไปไม่นาน มันก็จะมี Algorithm ทุกอย่างบนโลก ที่ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และในที่สุดการใช้โปรแกรมเมอร์ก็จะค่อยๆลดจำนวนลง ถ้าจะมองภาพการพัฒนาก็เหมือนกับ อีกหน่อยคนใส่แต่โจทย์ลงไป มันก็จะแก้ปัญหา หรือสร้างโปรแกรมแก้ปัญหาให้ทันที โปรแกรมเมอร์ทั่วไปก็จะลดลงอย่างมาก เหลือแต่พวกเลึกๆที่สร้าง Compiler (ตัวแปรภาษา) OS (หรือระบบปฏิบัติการคอมฯ) หรือโปรแกรมชั้นสูงมากๆ แต่โดยทั่วไป AI น่าจะทำให้หมด

ระบบทาสค่อยๆสมบูรณ์ขึ้น และครอบครองโลกเบ็ดเสร็จหลังสงครามใหญ่ จะได้เป็นสงครามใหญ่ครั้งสุดท้าย ในเมื่อไม่มีใครสามารถชนะ AI อีกต่อไป ก็ไม่ต้องมีสงคราม ก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตที่สร้างเสมือนอิสระ แต่จริงๆกำหนดชนชั้นยีนส์ หน้าที่ และเส้นทางชีวิตไว้เรียบร้อยแล้ว รู้ทุกอย่าง สร้างเหตุการณ์ให้เดินแบบเกมส์ คนเป็นเจ้าครองโลก (ยิว?) ก็จะสบายใจตลอดไป ฝรั่ง Great Again! ไม่ใช่สิ Great Forever!!

เราคือพระเจ้า

ใส่ความเห็น