ควรศึกษาให้เข้าใจว่า mRNA นั้นมันคืออะไร มันคือรหัRead More →

ทางออกของสหรัฐ ทางเดียว คือ สงครามใหญ่ จีน รัสเซียRead More →

ปัญหารากฐานลึกซึ้ง ถ้าไม่มองชั้นเดียว หรือสองชั้น Read More →