สิ่งที่พระเจ้าสัญญากับ กษัตริย์ยิว ดาวิด

ดูภายในของ ที่ประชุมเริ่มแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1775 ที่ก่อตั้งองค์กรลับ Freemason

และดูที่เพดานสิ ตามรูป แกะข้อความบนเพดานให้ดังรูป

ข้อความที่รูป คือ
“FOREVER AND HIS THRONE SHALL BE ESTABLISH FOREVER”

“SHALL BUILD ME A HOUSE AND I WILL STABLISH HIS THRONE FOREVER”

“I WILL BE HIS FATHER, AND HE SHALL BE MY SON”

ยังมีอีกด้าน ที่ไม่เห็นรูป เลยไม่เห็นข้อความ

ซึ่งเป็นข้อความใน Bible – 1 Chronicles 17:12 เนื้อหาคือ “พันธสัญญาของพระเจ้า กับ กษัตริย์องค์ที่สามของยิว ชื่อ ดาวิด
He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.

และ Bible – 2 Samuel 7:14 เนื้อหาคือ “พันธสัญญาของพระเจ้า กับ ดาวิด
I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:

และรูปบนเพดาน ที่เกี่ยวกับเสาสองต้นด้านหน้าของ วิหารโซโลมอน และข้อความ
ก็คือจุดมุ่งหมายของ สมาคมลับ Freemason คือ การสร้างวิหารโซโลมอน ขึ้นมาใหม่ ตามพันธสัญญาที่เพราะเจ้าให้ไว้กับกษัตริย์ยิว “ดาวิด” ในการสร้างวิหารให้พระเจ้า แล้วพระเจ้าจะให้บัลลังก์แก่ยิวตลอดกาล

และในข้อความที่สอง
พระเจ้าจะเป็นพระบิดา และชาวยิวจะเป็นพระบุตร ถ้ายิวทำไม่ถูกต้อง ทำชั่ว พระเจ้าจะลงโทษยิว ด้วยไม้เรียว(ยาวเท่ากับความสูง ไม่ได้ทำลายยิว) ให้เป็นรอยในฐานะลูกของพระเจ้า

จะเห็นว่า “พระเจ้ามีพันธสัญญาที่จะไม่ทำลายยิว”

Freemason จุดมุ่งหมายคือสร้างวิหารให้พระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทำตามพันธสัญญา

เพื่อความปลอดภัยของยิว และการครองโลก บุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าฆ่าไม่ได้ พระเจ้าเลยต้องสร้างคริสเตียน มาให้เห็นถึงเมตตา กรุณา แต่ก็ไม่ได้ผล สร้างอิสลาม มาเพื่อแสดงการปฏิบัติดี เคร่งครัดต่อพระเจ้า ก็ไม่ได้ผล ต้องรอวันสิ้นโลก ในทั้งสามศาสนากล่าวไว้

ใส่ความเห็น