โครงการแมนฮัตตัน2 โปรแกรม DNA เป็นส่วนหนึ่ง มันจะมีการเปิดปิดการทำงานของการสร้างโปรตีน จะสร้างโปรตีนเมื่อเงื่อนไขกำหนด เช่นสีตาของศัตรู ที่ไม่ใช่สีตาของฝรั่ง จะสร้างโปรตีนที่จะทำงานกับยีนส์ของศัตรู

ใส่ความเห็น