สมาคมลับ เพื่อครองโลก Freemason, Illuminati, Skull & Bones

สารคดีนี้จะทำให้รู้จักองค์กร หรือสมาคมลับ ที่ควบคุมโลก เพื่อการครอบครองแบบเบ็ดเสร็จ ต้องใช้เวลาดำเนินการเกือบสองร้อยปี ฝรั่งเป็นนักคิด นักสร้าง นักล่า การจะควบคุมโลกให้เบ็ดเสร็จต้องอาศัยเวลา และเทคโนโลยี คราวนี้แหละ ท่าน Lord สร้างและควบคุม AI, Metaverse, โลกเสมือน, อวตาร, Mixed Reality, เงิน Ethereum สร้างเกมส์ให้เด็กไม่รู้เรื่องเดินไปตามซอกซอย ที่เกมส์ควบคุม จะให้มีปรากฎการณ์ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า คลื่นยักษ์ ลมพัด เหาะ เพื่อให้ตัวละครมนุษย์อยู่ในการควบคุม สมองก็เจาะโดย Elon Musk เข้าควบคุม ต่อสายแบบในหนังเรื่อง The Matrix รู้ทุกอย่าง แม้ความคิด ระบบการทำงานของร่างกาย แล้วให้ AI ทำการประมวล เก็บ และควบคุม ทั้งโลกจริง และโลกเสมือน

เวลานี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่โครงการควบคุมโลกจะสมบูรณ์ แล้วเราจะปรับยีนส์ของ Human Animal ทั้งหลายในโลกให้เคารพ ชาวยิว ของพระเจ้า และชาวผิวขาว ว่าเป็นวรรณะที่สูงที่สุดของโลก และจัดวรรณะของ Human Animal ให้เหมาะสมและไม่คิดข้ามวรรณะแบบชาวอินเดีย

เวลาใกล้สำเร็จแล้ว

ใส่ความเห็น