โครงการแมนฮัตตันใหม่ เพื่อชนะสงครามโลกครั้งที่สาม

จะชนะสงครามโลก ต้องมีโครงการแมนฮัตตัน พัฒนาอาวุธใหม่ให้ดีกว่านิวเคลียร์ ก็คืออาวุธไวรัส จับมือใครดมไม่ได้ แต่ต้องพัฒนาให้เจาะจงกับเผ่าพันธุ์ศัตรู ใช้ต้นทุนที่ถูกมาก เพียงหลอดเดียวแพร่เชื้อแบบโควิด การทดลองปรับเปลี่ยนหนามของโควิด ให้ทะลุวัคซีน mRNA ก็เป็นโครงการทดลองที่น่าสนใจ เพื่อดูว่าถ้าศัตรูผลิตวัคซีนต้าน แต่ไวรัสที่ทำหลบหลีก mRNA ได้หรือไม่? ตอนนี้ทดลองเสร็จเรียบร้อย โครงการแมนฮัตตันใหม่ อาจใกล้เสร็จ ถ้าเสร็จ เราก็จะชนะสงคราม แบบสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนนี้ต้องถ่วงเวลาไปก่อน เพราะถ้าใช้นิวเคลียร์อาจจบไม่สวย หรือไม่ชนะสงคราม

ใส่ความเห็น