ทำให้คิดถึง ร.๔ และ ร.๕ ที่เร่งสร้างชุดฝรั่ง ใส่เสื้อฝรั่ง แต่โจงกระเบนแบบเดิม ร.๔ โชว์ฝรั่งคำนวณสุริยุปราคา เขียนจดหมายไปตอนรับ เซอร์จอห์น เบาริ่ง เมื่อเรือเข้าปากอ่าวไทย เป็นภาษาอังกฤษ ให้ลูกในวังเรียนภาษาอังกฤษ จะได้ไม่เป็นพวกอินเดียแดง ให้กักกัน วิสัยทัศน์ยอดเยี่ยม เป็นกษัตริย์อัฉริยะ ไม่งั้นฝรั่งจับกักไว้ที่ ดาโกต้า หรือยิวกักปาเลสไตน์ไว้ในฉนวนกาซ่า

ใส่ความเห็น