Death line 2030 หลังสงครามใหญ่

มันคืออะไร? มันคือการใช้พวก ChatGPT แล้วสร้าง Bots หรือ AI Agents มาคุยกัน มาทำงานร่วมกัน เพื่อทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก (ในการประกอบงานให้สำเร็จ ไม่ใช่ตอน Train AI Agents นะ) ในวีดีโอนี้เหมือนเป็นการจำลองแนวความคิดของระบบการใช้ AI ที่เก่งเฉพาะทางหลายๆตัวให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งก็หมายถึงการไม่ใช้คนนั่นแหละ โดยการสร้างการจำลองเพื่อทดลองนี้ คือการสร้างบริษัทที่จะสร้างเกมส์เล็กๆขึ้นมา โดยใช้ Agents หลายๆตัว ทำหน้าที่เป็น CEO, CTO, Programmer, ฯลฯ แล้วสร้างเกมส์ขึ้นมา โดยไม่ใช้คน

Paper นี้คนจีนสร้าง หลังสงครามใหญ่ ไม่ว่าฝรั่งชนะ หรือ จีน รัสเซีย ชนะ โลกจะเปลี่ยนไปโดย AI ควบคุมทาสเบ็ดเสร็จ และระบบการจัดชั้นวรรณะ น่าสนใจยิ่ง คนทั่วไปจะมีงานทำเป็นอีกแบบหนึ่ง ภายใน 2030 นี้น่าจะเป็น Death line ของสิ่งต่างๆที่จะทำให้สมบูรณ์ รวมทั้งเรื่อง AI หลังสงคราม ในช่วง 6-7 ปีนี้คือช่วงแมนฮัตตันโปรเจคใหม่ แบบสงครามโลกครั้งที่สอง และการวางระบบ AI โลกใหม่ ท่าน Lord ที่เมียขอหย่า ก็เตรียมพร้อมแล้ว เหมือน Event 201 ที่มูลนิธิท่าน Lord ออกมาเตรียมพร้อมก่อนโควิดระบาดปี 2019 ก่อน 3 เดือนเลย

Paper: https://browse.arxiv.org/pdf/2307.07924.pdf

ใส่ความเห็น