ความสัมพันธ์ของ Bitcoin, Ethereum, CBDC และทองคำ

Bitcoin ขึ้น หุ้นกับกงเต็กก็กำลังจะพัง ฝรั่งไม่มีทอง แอบเอาของคนอื่นที่ฝากไว้ตอนพิมพ์แบงค์ใช้หมดแล้ว เมื่อไม่มีทองแต่เศรษฐกิจกำลังจะเจ๊ง ก็ต้องใช้อากาศหรือพวก Bitcoin สร้างค่า ให้คนย้ายเงินไปอยู่ใน Bitcoin แต่เศรษฐี ชนชั้นสูง นักการเมือง ยิว จะเอาไปไว้ใน Ethereum แล้วรัฐบาลออก CBDC แล้วก็ทุบ Bitcoin ให้พัง คนย้ายเงินเข้า Ethereum ทำให้ พวกที่ถือ Ethereum ยิ่งรวยขึ้นไปอีกเพราะราคาขึ้น ส่วนคนจน คนทั่วไป ไม่มีเงินอยู่แล้ว ออกเงินเดือนใหม่เป็น CBDC ที่มีค่าเทียบกับกงเต็กแล้วมีค่าต่างกันมาก คือมีค่ามากกว่ากงเต็ก พวกเศรษฐี ยิว นักการเมือง ไฮโซ ก็จะแบ่งเงินออกจาก Ethereum มาส่วนหนึ่ง มาที่ CBDC เพื่อทำตัวเป็นคนถูกกฎหมาย เสียภาษี และใช้เงินในระบบที่ตรวจสอบได้ (CBDC ตรวจสอบการทำธุรกรรมว่าทำอะไรได้ ส่วน Ethereum ไว้ฟอกเงินแบบไม่ระบุให้ชัดเจน หรือสร้างการรับจ่ายขึ้นมาที่ไม่ใช่การใช้จ่ายในการซื้อขายสินค้านั้นจริงๆ คือปิดบัง)

ใส่ความเห็น