เด็กเอ๋ย เจ้าไม่เข้าใจโลกที่แท้จริง ความไม่เท่าเทีRead More →

Bitcoin ขึ้น หุ้นกับกงเต็กก็กำลังจะพัง ฝรั่งไม่มีทRead More →

ฟังที่ประมาณ 10:00 – 10:30 ใน youtube จะเห็นRead More →

ฟังช่วงหลัง อีกวิทยากรหนึ่ง วิเคราะห์ได้ดีมากว่า ทRead More →