งงว่าเราถูกฝรั่งหลอกเอาของ หรือ เราจะเอาเทคโนโลยีฝรั่ง งงไปหมด

ใส่ความเห็น