ถ้าจะปกครองโลก ใช้วิธีที่พิสูจน์ว่าได้ผลต่อเนื่องเป็นพันๆปีดีไหม? ฝรั่งบอกว่าน่าสนใจ

ถ้าจะปกครองโลก ควรปรับเปลี่ยนยีนส์ และสร้างระบบวรรณะ เพื่อให้ยอมรับกันแบบฝังในจิตใจ เพื่อการปกครองทาสที่ราบรื่น แบบในระบบของอินเดีย ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ถ้าถามว่าอินเดียเจริญไหม? ก็ต้องตอบว่าเจริญสิ เก่งสุดยอดหลายอย่างเลย และมีคนจนเยอะแยะไหม? ก็ต้องตอบว่ามีเยอะแยะเลย แล้วทำไมคนจนไม่ประท้วงและเดินขบวนล่ะ? เพราะเขาเป็นจัณฑาล หรือวรรณต่ำกว่าที่รู้อยู่แก่ใจน่ะซิ เราฝรั่งต้องใช้ยีนส์และ AI มาปกครองโลกแบบแนวนี้ เพื่อผิวขาว เพื่อความสูงส่งกว่า เพื่อความเป็นพระเจ้า ที่เราทำได้

ใส่ความเห็น