AI ที่ถูกใช้โดยไม่คำนึง

AI ที่ถูกใช้โดยไม่มีศีล และธรรม เพราะลืมไปหมดแล้ว คนมีก็เงียบ เพราะเข้าใจผิดว่าเงียบแล้วจะนิพพาน พวกก็เลยมีสัดส่วนในโลกมากกว่า แล้วแพร่พันธุ์ได้มากกว่ามาก เกมส์ก็ยิงในห้าง ในบ้านมีซอมบี้ เวลาใส่แว่น AI ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีศีล ธรรม คุณธรรม มนุษย์จะเป็นอะไร เป็นเครื่องจักรสังหารที่ยอดเยี่ยมกว่าสัตว์ทั้งหลาย

ใส่ความเห็น