Gen-Z, Gen-Alpha เตรียมทำงานงกๆ ใช้หนี้ เลี้ยงคนแก่ เพราะการกู้เงิน

การขายพันธบัตร เพื่อกู้เงินในประเทศ กู้เงินมาเพื่อแจก แต่เด็กไทยต้องทำงานหนักต่อไป หงิกในอนาคต ประเทศก็หงิก จะทำแบบเดียวกับญี่ปุ่นที่ทำหลายทศวรรตจนถึงปัจจุบัน เรากำลังจะเดินรอยตามญี่ปุ่น ประเทศจะอ่อนแอลง คนแก่เพิ่มขึ้น มีหนี้ ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรก็จะมาแนวนั้น คนทำงานหนัก ฆ่าตัวตาย แต่ไม่รวย แต่คนชั้นสูง ตระกูลนักการเมืองไม่กระทบ ไม่เป็นไร

แต่เด็ก Gen-Z และ Gen-Alpha ต้องทำงานงกๆ ก้าวไม่ข้ามแบบญี่ปุ่น

ใส่ความเห็น