พระเจ้า (พกพรหม หรือ ผกาพรหม) มีอายุยืนนานอยู่ข้ามกัป เพราะเป็นพรหม กัปหนึ่งในความหมายหนึ่ง หมายถึงที่ฝรั่งพูดว่า จักรวาลแบบบิ๊กแบง คือร้อนควบแน่นและระเบิดออก แล้วเย็นลงมีดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ และดวงอาทิตย์ปรากฎ โลกปรากฏ ดวงจันทร์ปรากฏ และดาวอังคารของอีลอน มัส ปรากฎ เสร็จแล้วพวกพรหมที่มีฤทธิ์ หรือกรรมฐานชั้นสูง ที่ทำฌาน๔ และมีพรหมวิหาร ทำให้อยู่ได้แม้ช่วงบิ๊กแบงระเบิด ไม่มีรูป (รูปในอภิธรรม) ที่ประกอบกันให้จิตอาศัยอยู่ ผู้ที่สามารถอยู่ได้ต้องอยู่ในระดับฌาน๔ ขึ้นไป ผู้ที่ไม่สามารถมีจิตในระดับฌาน๔ ย่อมต้องอาศัยรูป ในการอยู่ หรือเกิด หรือเป็นที่ยึดของจิต แต่รูปของบิ๊กแบง ไม่ได้ประกอบกันแบบโลกมนุษย์ แต่มันเป็นไฟประลัยกัลป์ (ธาตุไฟ) ลมประลัยกัลป์ (ธาตุลมเคลื่อนไหวระเบิด) น้ำประลัยกัลป์ (สภาพเหลวร้อน) และ ดินประลัยกัลป์ (สภาพความแข็งอ่อนร้อน) สิ่งมีชีวิตระดับต่ำกว่าพรหม ไม่สามารถอยู่ได้ ระดับจิตเทวดาที่อยู่ต่ำกว่าฌาน๔ จิตก็ไม่มีที่ให้ยึดให้อยู่ ต้องจิตระดับพรหม

นี่คือความประสงค์ของพระเจ้า ที่บอกยิว คริสต์ และอิสลาม ถึงวันสิ้นโลก และด้วยความเมตตา เพื่อให้มนุษย์ยึดพรหม หรือพระเจ้า พระเจ้าได้บอกแนวทางปฏิบัติแบบอนุสสติกรรมฐาน (แบบเดียวกับพุทธานุสสติกรรมฐาน) เพื่อให้ยึดพระเจ้าในจิต ที่จะทำให้จิตยึดเวลาบิ๊กแบง หรือยามโลกแตก ทำให้จิตอยู่ได้เวลาโลกแตก หรือบิ๊กแบง หรือสิ้นสุดกัปหนึ่ง มันเป็นวิธีที่ดีทีเดียว วิธีของพระเจ้าที่จะพามนุษย์โลกรอดพ้นจากจิตที่ถูกเผาไหม้ ไม่มีที่อยู่ของจิต ไม่มีที่ยึด มีแต่ระเบิดบิ๊กแบง ถ้ามนุษย์เอาจิตยึดที่พระเจ้า คุณความดีของพระเจ้า มันจะเป็นกรรมฐานแบบอนุสสติกรรมฐาน และทำให้ถึงฌาน๔ ได้ในยามสิ้นกัป หรือจักรวาลระเบิด วันสิ้นโลก

พวกที่ไม่นับถือพระเจ้า หรือทำฌาน๔ไม่เป็น หรือไม่รู้จัก ก็จะต้องวินาศ คือจิตทนทุกข์ยาวนาน เหมือนตกนรก คริสต์ อิสลาม กล่าวถึงวันนี้ว่าเป็นวันพิพากษา (ไปนรก ไปสวรรค์ ทำนองนี้)

จะว่าไปแล้วพระเจ้าสมกับเป็นพรหม ที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ส่งพระเยซู และท่านมุอัมมัด มาบอกวิธีปฏิบัติอนุสสติกรรมฐาน แก่มนุษย์ เพื่อให้รอดพ้นจากวันสิ้นโลก

พระพุทธเจ้าทรงบอกวิธีที่โหดกว่านั้น นั่นคือ วิธีที่จะไม่เกิดอีก ไม่มีทุกข์อีกเลย การไม่มีตัวตน ไม่มีการรวมตัวของขันธ์ทั้ง๕ ไม่มีการรวมของรูป และนาม หรือจิต ซึ่งทีแรกท่านก็กะจะไม่สอนหลังตรัสรู้ เพราะมันยาก แต่พระเจ้าสอนวิธีที่จะอยู่ข้ามกัป ข้ามวันโลกแตก กับมนุษย์

ที่น่าสนใจคือพระเจ้าบอกพระเยซู และท่านมุอัมมัด ถึงสาระสำคัญว่าจะมีวันสิ้นโลกซึ่งไม่นาน (ไม่นานของพรหม) บอกวิธีที่จะรอดโดยให้ยึดพระเจ้า (อนุสสติกรรมฐาน) และการมีเมตตา (พรหมวิหาร เพื่อให้มีที่อยู่ของจิตอยู่ข้ามกัป เวลาจักรวาลระเบิด) เน้นสาระสำคัญ

ในอิสลามมีการบอกกล่าวว่า การตายจะรอวันพิพากษา ให้ไปนรก สวรรค์ ในช่วงบิ๊กแบง แล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่ หลังจักรวาลเย็น มีดวงอาทิตย์ และโลกอีกครั้ง แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์อีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นการเข้าใจในการตีความจากท่านมุฮัมมัด หรือคัมภีร์ที่เน้นถึงวันสิ้นโลก หรือจุดจบในกัปหนึ่งของมนุษย์ โดยที่จริงแล้วในระหว่างที่ยังไม่สิ้นโลก ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งสามารถเกิด และตาย หรือบาปหนักอยู่ในนรก (ทางจิต) ไม่ได้มาผุดเกิด หรือไปสวรรค์นาน ทั้งหมดนี้ไม่เป็นสาระสำตัญเท่า วันสิ้นโลก ความเมตตาของพระเจ้า ความจำเป็นที่มนุษย์ที่ไม่ใช่ระดับที่จะออกจากสังสารวัฏ จะต้องรักและยึดพระเจ้า (ยึดพระพุทธเจ้าก็ได้สำหรับพวกพุทธ) แต่จะต้องยึดพระเจ้าอย่างหนัก เพื่อให้เข้าจิต ศาสนายิว คริสต์ และอิสลาม จึงเกิดขึ้นตามลำดับ เพื่อรอดพ้นบิ๊กแบง

นี่คือความรัก ความเมตตา ของพรหม (พกพรหม หรือ ผกาพรหม) หรือพระเจ้า

ใส่ความเห็น