ย้ายกงเต็กสู่ CBDC + Ethereum ก่อน หรือสงครามก่อน หรือพร้อมกัน

Somlim San-uan

1 วัน  · 

นอนฟังคลิป… อาจารย์ ทวีสุข ธรรมศักดิ์… ในรายการ MoneyChat โดยพิธีกรคนเก่ง คุณ เนาว์, เนาวรัตน์ เจริญประพิณ… ในคืนที่ฝนตกริน… มันช่าง ฟินนนน!!… และ ได้รับความรู้ แบบกระจ่างใจ ก่อให้ เกิด ภาพใหญ่ที่ชัดเจน ของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในช่วงเปลี่ยนผ่าน; The great reset… ด้วยความรื่นรมย์… ยิ่งนัก..

👉 อาจารย์ บอกว่า… เราผ่านระยะที่1 (Phase1) ของ The great reset ไปแล้ว..

#Phase1 ระยะเกิดโรคระบาด (Covid Pandemic phase)… ปี 2020- 2022… และ… ขณะนี้ เรา กำลังอยู่ในระยะ2 ของ The great reset คือ..

#Phase2 วิกฤตทางเศรษฐกิจ (Economic crisis) และ วิกฤตทางการเมือง (Political crisis)… ปี 2023- 2027..

👉 ตัวแปรสำคัญ เพื่อนำไปสู่ การเปลี่ยนผ่านโลก สู่อุตสาหกรรมยุค4.0 (Fourth Industrial Revolution) ผ่านกระบวนการโละระบบเก่า: The great reset คือ ดอลลาร์ หรือ… #พันธบัตรอเมริกา (US Treasuries)..

– โลก… อยู่ภายใต้การควบคุม และกำหนดกติกา ทางด้านเงินทุน และเทคโนโลจี ของกลุ่ม Elites หรือ World family… ที่ครอบครองความมั่งคั่งมากที่สุดของโลก… โดยอยู่ในกลุ่มเพียง 1% ของประชากรโลก แต่ครอบครองความมั่งคั่ง ของโลกเกือบ 50%; ปี 2021… ผ่านเครือข่ายบรรษัทใหญ่ (Corporates) ในการบริหารจัดการเงินทุน: Fund managers and brokerage ได้แก่… BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street, JP Morgan,… ผ่านการกระจายการลงทุนเพื่อกอบโกยผลกำไรด้วยการสร้างตลาดทุน และกำหนดกติกาการซื้อขาย (Trading) เอาเอง..

– หลังการเกิด วิกฤตทางการเงินโลก ปี 2008 (GFC: Global Financial Crisis2008) ได้มีการออกกฎ กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial assets) ทั้งสกุลเงิน: Currency และ Securities (เช่น ตราสารหนี้, หุ้น, หุ้นกู้, อนุพันธ์) ตามราคาตลาด ณ เวลาที่ทำการซื้อขาย เรียกว่า Mark to market accounting (เริ่มใช้ 16 มีนาคม 2009)..

– US Treasuries ก็อยู่ภายใต้กฎ Mark- to- market เช่นกัน… โดย ผู้คุมระบบ กำหนดให้ ราคาพันธบัตร (Bond price) เคลื่อนไหว ในทิศทางตรงข้ามกัน กับดอกเบี้ย หรือผลตอบแทน (Bond yield)… กล่าวคือ… การซื้อขาย US Treasuries ที่ยังไม่หมดอายุ (Maturity) จะมีราคา ตามราคาตลาด ในขณะนั้นๆ… ถ้า ดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เพิ่มขึ้น ราคา Bond ในตลาด จะลดลง เพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ย Bond… ที่ถูกกำหนดเอาไว้แบบตายตัว (Fixed rates)..

– World family… วางชนวนระเบิด (US Treasuries) กระจายไปทั่วโลก ผ่านธนาคาร และ สถาบันการลงทุนต่างๆ..

– ปี 2019… สถาบันการเงินขาดสภาพคล่อง… ตลาดเกิด Cash crunch… เห็นได้จาก ดอกเบี้ยกู้ยืมระยะสั้น ระหว่างธนาคาร (Repos: Repurchase Agreements) พุ่งขึ้นสูง… จาก กว่า 2% เป็น กว่า 5% ในเดือนกันยายน 2019; Repos crisis… จน Fed ต้องพิมพ์เงินเข้ามาช่วยพยุงสถาบันการเงินไว้ (ทำ QE: Quantitative Easing)… เรื่อยมา… และ..

👉 Phase1: Covid Pandemic… Fed ทำ อภิมหา QE อย่างต่อเนื่อง (พิมพ์เงินเพิ่ม ตาม US Treasuries ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง อเมริกา) บนข้ออ้างเพื่อสู้กับโรคระบาด โควิด19… ร่วมกับการลด ดอกเบี้ยนโยบาย ของ Fed ลงต่ำใกล้ 0 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ… สภาเศรษฐกิจโลก (WEF: World Economic Forum) โดย Klaus Schwab ได้ประกาศแผน The Great Reset เพื่อกำหนดและออกแบบโลกใหม่ ในปี 2020..

เมื่อ… Pandemic phase สิ้นสุดลง (2022)… Fed ก็ได้จัดการวางชนวนระเบิด ปริมาณมหาศาล… โดย Fed’s balance sheet ได้เพิ่มขึ้น เกือบ 5 ล้านล้าน ดอลลาร์: 5T(rillion dollars) จากปี 2019 ถึง 2022… เอาไว้ใน Balance sheet ของสถาบันการเงิน และ นักลงทุน ที่ถือครอง US Treasuries เรียบร้อยแล้ว… นั่นคือ การสร้างหนี้ก้อนมหึมา บนต้นทุนต่ำใกล้ 0..

– Fed เริ่มดูดเงินกลับ; ไม่ซื้อสินทรัพย์/US Treasuries หรือทำ QT: Quantitative Tightening… และ #เริ่มจุดระเบิด โดยการ #ขึ้นดอกเบี้ย ตั้งแต่ มีนาคม 2022… (เพราะ เกิดเงินเฟ้อสูง จากการทำ อภิมหา QE ทำให้ตราสารทางการเงินเสื่อมค่า)… อย่างต่อเนื่อง แบบแรง, เร็ว, และดุดัน จากดอกเบี้ย 0.25%- 0.5%… พุ่งมาเป็น กว่า 5%… ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างรุนแรง ประดุจดังดาวหางพุ่งชนโลก… จน กระทั่ง ไตรมาสแรกของปี 2023… หลายธนาคารต้องล้มละลาย (เช่น SVB: Silicon Valley Bank, FRB: First Republic Bank, Signature Bank)… เพราะ เกิด Bank run ผู้คนแห่ถอนเงินออก เนื่องจากบรรดาธนาคารไม่อาจขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากแบบดุดันเช่นนั้นได้ เพราะจะกระทบกับดอกเบี้ยเงินกู้… เงินฝากในธนาคารจึงไหลออกไปหา US Treasuries ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี… ที่ได้ดอกเบี้ยสูง กว่า 5%… จน ธนาคารต้องขายออก US Treasuries ที่ถืออยู่ ในราคาขาดทุน จากกฎ Mark- to market… ทำให้ธนาคารขาดสภาพคล่อง และ ล้มละลายไป..

ผู้คุมระบบ… #ทำลายระบบธนาคาร (Banking system) ปัจจุบัน… โดยการ #ขึ้นดอกเบี้ย (จุดระเบิด) #บนหนี้ดอกเบี้ยต่ำใกล้0 (ชนวนระเบิด US Treasuries)… เพื่อ เปิดทางให้ ระบบทางการเงินแบบใหม่ (CBDC: Central Bank Digital Currency) เข้ามาแทนที่..

👉 Phase2..

#สร้างความยากลำบากทางเศรษฐกิจ (Economic crisis)… ซ้ำเติมกับช่วงเกิด Pandemic (ที่มีการ Lockdown ทำลายเศรษฐกิจไปทั่วโลก) ให้มีความรุนแรงมากขึ้น… จากมาตรการ อภิมหาแซงค์ชัน ที่ตะวันตก ทำต่อ รัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศ ผู้ส่งออกพลังงาน อาหาร และปุ๋ย รายใหญ่ของโลก… ส่งผลให้ เงินเฟ้อพุ่งสูง แบบต่อเนื่อง และยาวนาน (ไม่ใช่เงินเฟ้อแบบชั่วคราว ตามที่ Fed เคยแถลง)… สร้างผล กระทบต่อเศรษฐกิจที่รุนแรง ยิ่งกว่าตอนเกิด Pandemic..

– ไม่ต้องสนใจว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่? และ ขึ้นไปถึงเท่าไร? จึงจะทำให้ ตลาดหุ้นพังทลาย… เพราะ..

ในปี 2019… ที่เกิดวิกฤตสภาพคล่องของธนาคาร จาก ปัญหา Cash crunch จากดอกเบี้ยในตอนนั้น อยู่ที่ 3.5%… ถ้า Fed ไม่ทำ QE เข้ามาช่วย ธนาคารก็ล้มไปแล้ว..

ตอนนี้; 2023… ดอกเบี้ย อยู่ที่ กว่า 5% (สูงกว่าตอนปี 2019 มาก)… ธนาคาร จึงมีโอกาสล้มละลาย และ ตลาดบอนด์ ตลาดหุ้น จะพังทลาย เมื่อไรก็ได้… หาก ผู้คุมระบบ จะปล่อยให้ล้ม… เงิน กำลังไหลออกจากตลาดหุ้น และบัญชีเงินฝากของธนาคาร… ไปสู่ US Treasuries อายุไม่เกิน 1 ปี ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า (เกิน 5%)… แปลว่า ธนาคารจะขาดสภาพคล่องและล้มละลายเพิ่มขึ้นอีก… เพราะ Fed ขาย Bonds ระยะยาว ให้ต่างประเทศไม่ได้… จึง ต้องดึงเงินจากธนาคาร, กองทุนเกษียณอายุ: Pension funds… ให้ไปซื้อ US Treasuries ระยะสั้น… ซึ่งจะส่งผลให้ ตลาด Bonds และ กองทุนที่ถือครอง Bonds… พังทลายลง… จากการขายออก Bonds แบบราคาขาดทุน จากกฎ Mark to market… และ จะส่งผลให้ตลาดหุ้น ที่มีโครงสร้างราคา ที่ถูกดันขึ้นสูงจาก เงินหนี้; US Treasuries, Bonds… ต้องพังทลายลง เช่นกัน..

อยู่ที่ว่า… ผู้คุมระบบ จะปล่อยให้ US Treasuries เกิด Default แล้ว ตลาดหุ้นพังทลายตาม… ซึ่งจะกระทบต่อ สถานะ เจ้าโลกของดอลลาร์… ตามทฤษฎี รื้อร้างสร้างใหม่: Creative destruction… หรือไม่?… และ เมื่อไร??..

– ฝ่ายตะวันออก (รัสเซีย, จีน, อิหร่าน) รู้ดีว่า อเมริกา ใช้ ดอลลาร์ เป็นตัวกำหนด วงจรการรุ่งและร่วง (Boom- bust cycle) ของเศรษฐกิจทั่วโลก… แล้ว กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF: International Monetary Fund) ในเครือข่ายของ World family… ก็จะเข้ามาปล่อยกู้ให้… บนเงื่อนไขเพื่อ ยึดครองแต่ไม่ครอบครอง… (เช่น ที่เกิดกับประเทศไทย ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี 1997… ที่ส่งผลให้มูลค่า 2 ใน 5 ของ GDP: Gross Domestic Product ของไทย ต้องไหลออกนอกประเทศ สู่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ยึดครองผลกำไรจากสถาบันการเงิน/ธนาคาร ในประเทศไทย)… ฝ่ายตะวันออก จึงต้องหาทางเลือกอื่น ที่ไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์..

#สร้างความยุ่งยากทางการเมือง (Political crisis) ด้วยการสร้างสงคราม รัสเซีย- ยูเครน… ภายใต้การควบคุมของ กลุ่มอุตสาหกรรมทหาร (MIC: Military Industrial Complex คือความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการของทหาร; เน้น กองทัพอเมริกัน กับกลุ่มอุตสาหกรรมค้าอาวุธ)… เพื่อ ทำลายความเข้มแข็ง และความยิ่งใหญ่ ของรัสเซีย… แต่ รัสเซีย เล่นเกมสงครามบนกระดานของตัวเอง แบบไม่รีบ… ไม่ทำตามกระดานของตะวันตก (ที่เน้นทำสงคราม โจมตีแบบรวบรัด จบไว แล้วเข้าครอบครอง ยึดเอาทรัพยากร, ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธาตุมีค่า ของฝ่ายแพ้สงคราม เช่น ในอิรัก, ซีเรีย, ลิเบีย, อัฟกานิสถาน,…) รัสเซีย เล่นเกมยาวกดดันให้ ตะวันตก (อเมริกา และ นาโต) ต้องทุ่มเงินทุน และ อาวุธ ให้ยูเครน เป็นตัวแทนรบแบบสงครามตัวแทน (Proxy war) ที่ยืดเยื้อเกิน 1 ปีมาแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในเร็ววัน… ในขณะที่รัสเซีย ใช้อาวุธแบบ “ลูกยาว” และ “โดรน” ยิงทำลายอาวุธของตะวันตก ที่ส่งมาช่วยยูเครน..

– ซาอุดิอาระเบีย และ เกาหลีเหนือ จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม..

ประธานาธิบดี ปูติน: Putin ได้สร้างทางเลือกใหม่ ด้วยการให้ประเทศคู่ค้าซื้อพลังงานของรัสเซีย โดยต้องจ่ายเป็นเงิน รูเบิ้ล ของรัสเซีย; สร้างความต้องการใน รูเบิ้ล (ตามแบบที่ มหาเธร์ แห่งมาเลเซีย เคยให้แลกเงินริงกิต ได้เฉพาะที่มาเลเซียเท่านั้น ทำให้ เศรษฐกิจมาเลเซียไม่เจ็บหนัก เมื่อตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง)..

ซาอุดิอาระเบีย… ทำข้อตกลงกับจีน โดยให้จ่ายค่าน้ำมัน ด้วยสกุลเงินหยวน (ออกจาก PetroDollar)… และ สร้าง/รื้อฟื้น ความสัมพันธ์กับ อิหร่าน โดยมี จีน เป็นตัวกลางประสานให้..

กลุ่ม BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) คือการรวมกลุ่มกันของฝ่ายตะวันออก แบบ Multipolar system… จะมีการประชุมกันที่แอฟริกาใต้ ในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อกำหนดสกุลเงินร่วมกัน สำหรับใช้ในการค้าขายระหว่างกัน โดยอาจกำหนดเป็นแบบ BRICS Unit ของ BRICS Bank… แล้วให้สกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เทียบเข้าหา BRICS Unit… ไม่ใช้ระบบสกุลเงินแบบ ยูโร… เพราะแต่ละประเทศ มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ไม่เท่ากัน… โดยที่ หยวน (Yuan, Renminbi) ก็จะไม่มาแทนที่ดอลลาร์ ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลก แบบหนึ่งเดียว… ส่วน ดอลลาร์ ก็จะยังคงเป็นสกุลเงินสำรองของโลก ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ ถูกลดความสำคัญลง..

เกาหลีเหนือ (ที่มี จีน, รัสเซีย, อิหร่าน หนุนหลัง)… เป็นประเทศที่มีความพร้อมในการทำสงครามมากที่สุด… โดย อาจเปิดฉาก เล็งเป้าไปที่ เกาหลีใต้ หรือ ญี่ปุ่น หรือ กองเรือที่7 ของอเมริกา ในอินโด- แปซิฟิค… สอดคล้องกับ การที่อเมริกา เข้ามาตั้ง นาโต2 ที่ญี่ปุ่น ทั้งที่ผิดกฎ (ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในเขต แอตแลนติกเหนือ และ ประธานาธิบดี มาครง แห่งฝรั่งเศส ก็ไม่เห็นด้วย)… เป็นเพราะ อเมริกาต้องการใช้ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน ออกหน้าทำสงครามหรือไม่?!… แต่ หาก เกิดการเปิดฉากรบในสมรภูมินี้ขึ้นมา กองเรือที่7 ก็ต้องเข้าร่วมด้วย..

กองเรือที่7 ของอเมริกา… ดูแลรับผิดชอบ ในทะเลแถบอินโด- แปซิฟิค… หากเกิดสงคราม จะสามารถปิดกั้นเส้นทางเดินเรือของจีน เพื่อขนส่งพลังงาน และสินค้าของจีนผ่านทางช่องแคบมะละกา… แต่ จีนได้เชื่อมต่อ ท่อน้ำมันกับรัสเซียและคาซักสถานเรียบร้อยแล้ว..

อเมริกา… ไม่พร้อมสำหรับการเปิดสงครามพร้อมกันในหลายสมรภูมิ… สมรภูมิตะวันออกกลาง; อ่าวเปอร์เซีย… อิหร่าน ที่ได้ร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียและโลกมุสลิม จะเป็นผู้ครอบครองความได้เปรียบในสงคราม… กองเรือที่5 ของอเมริกา จะทำอะไรไม่ได้มาก… ในขณะที่ อิสราเอล ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Iron dome… ก็ถูกทะลวงจาก จรวดราคาถูกที่ถูกระดมยิงพร้อมกันเป็นพันลูก… ซึ่งหากกองเรือของอเมริกา ถูกขีปนาวุธระดมยิง พร้อมกันหลายๆลูก ก็อาจจมลงได้เช่นกัน… และ จะเป็นการจมลงพร้อมดอลลาร์ (เกิด Hyperinflation?)..

อาจารย์… ได้เน้นย้ำ ให้ระวัง ในกรณีที่อาจเกิดสงครามใหญ่ ในสมรภูมิ อินโด- แปซิฟิค ใกล้ประเทศไทย… ที่จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรา ในทุกมิติ… ทั้งภัยจากการรบ, ภัยจากความอดอยากขาดแคลนอาหาร, ปุ๋ย, และพลังงาน เพราะ จะเกิดปัญหาของ Supply chains และ ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) ทางทะเล… อย่างรุนแรง..

#ขอขอบคุณ… สำหรับ ความกระจ่างทางปัญญา จากอาจารย์ ทวีสุข และผู้ดำเนินรายการ MoneyChat คุณ เนาวรัตน์… เป็นอย่างสูง..

#ขอให้… การแบ่งปัน ในครั้งนี้ จงช่วยดลบันดาล ให้อาจารย์มีความแข็งแกร่งทางกาย และ จิตวิญญาณ ยิ่งๆขึ้นไป… และขอให้ คุณ เนาวรัตน์ แห่ง MoneyChat จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สืบไป..

ใส่ความเห็น