Ubuntu Linux – น่ารัก

Ubuntu Linux มีกลุ่มคนในการพัฒนาที่ Active มาก Linux distro นี้พยายามจะเข้าสู่ผู้ใช้อย่างจริงจัง มีการพัฒนาอย่างจริงจังในด้านมือถืออีกด้วย นับว่าทำได้ดีสามารถใช้ทดแทนการพัฒนาโปรแกรมแทน MacOS ได้ ถึงแม้ตอนนี้ MacOS ยังนำอยู่ในบางลักษณะที่ใช้ในการพัฒนาและระบบ Ecosystem แต่ถ้าคิดในด้านค่าใช้จ่ายของระบบแล้ว Ubuntu Linux ดูมีอนาคตทีเดียวทั้ง Desktop และมือถือ

สำหรับ Moebuntu นี้ เป็น Theme สำหรับ Ubuntu ที่คนญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเป็นแนวน่ารักแบบการ์ตูนญี่ปุ่น มีให้เราเลือก Customize ตามความชอบได้

http://moebuntu.web.fc2.com/home_eng.html

ใส่ความเห็น