DALL-E สร้างภาพเล็กๆก่อน เดี๋ยวค่อยปรับปรุง ออกมาให้ชิมลาง แป๊บเดียวคู่แข่งก็เกทับแล้ว ค่อยเกทับคู่แข่งอีกครั้ง

https://openai.com/dall-e-2/

อย่างไว เมื่อเช้าท่านประตู หน้าต่าง ส่ง mail มาบอกข่าวเรื่อง การรวม AI เข้าไว้ใน Death Star และมีโฆษณาเรื่อง DALL-E อ้า… สำหรับพวกศิลปะ คงหนีไม่รอด ฝรั่งสร้างพวกนี้มา ให้เราใช้ในการสร้างรูป สร้างงาน สร้างโฆษณาเล็กๆน้อยของเราเองโดยพ้นจากลิขสิทธิ์ ก็อย่างว่าอ้าง AI เป็นคนทำ ไม่ใช่เราตั้งใจ ตามกฏหมายถ้าไม่ได้ทำเอง หรือตั้งใจ ก็ไม่ได้ละเมิด อย่างนี้ฝรั่งก็เก็บค่าต๋งทั้งโลก ควบคุมเบ็ดเสร็จ แต่ก็นะ ถ้ามีฝีมือเองก็วาดเองจินตนาการเองได้ ตอนนี้ DALL-E เปิดให้ใช้แบบ ChatGPT แต่มีกำหนดให้เดือนแรกฟรี 50 เครดิต เดือนต่อๆไปให้ 15 เครดิตเพิ่มต่อเดือน ลองเล่นกันดู
https://openai.com/dall-e-2/

อันนี้ 6 เดือนที่แล้ว ใน youtube ยังต้องรอการตอบรับ แต่วันนี้ไม่ต้องแล้ว เข้าไปใช้ได้เลยแบบ ChatGPT

ลองใช้งานครั้งแรก สั่งโดยคำสั่ง “Funny Lord Vader sit over death star” ได้ออกมาสี่ภาพอย่างที่เห็นใส่ความเห็น