การขโมยข้อมูลกันสนุก อ้าง Hacker แต่จริงไม่รู้ใครไRead More →

อีกหน่อย ไม่นาน ฝรั่งกำลังเก็บยีนส์ที่โรงพยาบาล ผ่Read More →

จริงๆไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ แต่ปัญหามันใRead More →

ตอนนี้ AI ภาพ โดย Midjourney กำลังให้คน Verify ว่าRead More →

เมื่อ CBDC ของประเทศต่างๆออก รัฐบาลจะสามารถติดตามกRead More →