กำลังดำเนินการไปสู่ CBDC + Ethereum , CBDC ไว้สำหรับความถูกต้อง และภาษี ส่วน Ethereum ไว้สำหรับปิดบังธุรกรรมที่แท้จริง สำหรับ เศรษฐี, Elites, นักการเมือง

ฟังที่ประมาณ 10:00 – 10:30 ใน youtube จะเห็นว่ามี Agenda ของฝรั่ง ที่จะแยก Ethereum ออกจากพวก Crypto ตัวอื่นๆ บอกว่า Ethereum มีความเป็น Commodity เพียงพอ ไม่เหมือนตัวอื่นๆที่เป็น Security ถ้าจะว่าไปการดำเนินการสู่ CBDC + Ethereum กำลังเริ่มกำจัดเหรียญอื่นออก ให้เหลือ Ethereum + Bitcoin แล้ว Process ต่อไปก็กำจัด Bitcoin

ใส่ความเห็น