อาวุธใหม่คืออะไร? AI? mRNA? น่าจะ mRNA

ท่าน Lord ที่เมียหย่า จะสำนึกแบบ Oppenheimer หรือไม่? คงไม่เพราะท่าน Lord ไม่มีบุคคลิกแบบ Oppenheimer คือไม่รู้สึกบาป ทั้งๆที่อยู่ในมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคน หรือการช่วยเหลือคนคือเครื่องบังหน้า ในโครงการ Manhatton ใหม่ เพียงแต่ท่าน Lord ไม่มีบุคคลิกผู้นำแบบลูกผู้ชายแบบ Oppenheimer หรือท่าน Lord ไม่ได้ดื่มด่ำต่อปรัชญาตะวันออกแบบ Oppenheimer ท่าน Lord สมควรแล้วที่ได้รับตำแหน่งจาก City of Shylock เพราะท่าน Lord มีความเข้มแบบ Shylock of The Merchant of Venice.

ใส่ความเห็น