ฝรั่งกำลังต้องการข้อมูล ไทยก็อยากได้ระบบ แต่ข้อมูลเป็นทุกสิ่งของ AI

ในขณะที่เทคโนโลยี ก็ต้องเกิดและดำเนินไป วิธีการเป็นส่วนตัว การครองโลกของคนที่เป็นเจ้าของ AI ก็ต้องคำนึงถึง ขอเพียงขณะที่ทำต้องรู้ตัว มีสติ ความอยากในความเจริญมันก็เหมือน ดาบมีสองคม และเหรียญมีสองด้าน สำหรับเด็ก และนักวิชาการ ก็กระหายจะเรียนรู้ แบบในตำนานกรีก เรื่อง “กล่องของ Pandora” แต่สำหรับนักการเมือง เจ้าครองโลก มันมีจริง นักออกแบบ หรือนักพัฒนา ถ้าตระหนักเรื่องพวกนี้ก็จะดีมาก และถ้าซับซ้อนพอ ก็ควรออกแบบให้มันโกงได้ยากมาก โดยไม่บอกคนจ้าง นักการเมือง เพราะพวกนี้ก็จะเป็นคนให้อื่นเปิดกล่อง Pandora อยู่แล้ว แล้วเอาประโยชน์ แต่ถ้าซับซ้อนพอ ออกแบบ และสร้างระบบความดี แผงอยู่ เพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางไม่ดี ก็จะเป็นความดีงาม ที่อยู่เหนือจากเงินทอง

ใส่ความเห็น