Hacker สร้าง LLM (Large Language Model) ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนผู้ใช้ ทำการเรียกโปรแกรมโทรจัน แอบแฝง แอบเรียกโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ อีกหน่อยต้องมีการลงทะเบียน Model AI แล้ว พวก Browser จะคงต้องตรวจสอบคำสั่งที่ต้องขออนุญาตสิทธิ์ ไปให้ผู้ใช้ยืนยัน แต่ตอนนี้ยังไม่มี

ใส่ความเห็น