จ่ายเงินช่วย AI แยกแยะรูป เป็นประโยชน์

ตอนนี้ AI ภาพ โดย Midjourney กำลังให้คน Verify ว่ารูปที่ AI สร้างตามข้อความ Keywords นั้นใช้ได้หรือไม่ และเก็บข้อมูลไปในตัว AI เก็บตังด้วย และใช้คนช่วย Tag ว่ารูปถูกต้อง หรือใช้ได้ตามความต้องการไหม? ยิ่งทำก็ยิ่งเก่ง และรู้จักสไบ รัดเกล้า พาหุรัด ฯลฯ อีกหน่อยพอส่งภาพเข้าไป ก็รู้ว่านี่คืออะไร นี่คืออะไร เรากำลังช่วนสอน AI กันอยู่ แต่เรื่องภาพนี่ก็ดีจริงๆ เพราะภาพแทนคำพูดได้เยอะ ในภาพหนึ่งมีสิ่งที่ไม่ได้บรรยายเป็นตัวหนังสืออีกมากทีเดียว

ใส่ความเห็น